GAP poistenie: Ako funguje a pre koho je určené

GAP poistenie, známe aj ako garantované poistenie hodnoty automobilu, je špeciálny druh poistenia, ktorý zabezpečuje ochranu v prípade, že vaše vozidlo utrpí totálnu škodu alebo je odcudzené. V takom prípade GAP poistenie prepláca rozdiel medzi aktuálnou trhovou hodnotou vozidla a zostatkom úveru alebo leasingu, ktorý ste na vozidlo uzavreli. V tomto článku sa pozrieme na fungovanie GAP poistenia a pre koho je určené.

Ako funguje GAP poistenie?

GAP poistenie funguje ako doplnkové poistenie ku klasickému havarijnému poisteniu. Keď je vozidlo uznávané za totálnu škodu alebo odcudzené, základné havarijné poistenie prepláca len aktuálnu trhovú hodnotu vozidla. Avšak, táto hodnota môže byť nižšia ako zostatok úveru alebo leasingu, ktorý ste uzavreli. V takom prípade GAP poistenie pokryje tento rozdiel, aby ste nemuseli preplácať peniaze z vlastnej vačky.

Pre koho je GAP poistenie určené?

GAP poistenie je najvhodnejšie pre osoby, ktoré financujú alebo leasingujú svoje vozidlo. V prípade, že ste zakúpili vozidlo v hotovosti, GAP poistenie nemusí byť pre vás dôležité. Ak však máte úver alebo leasing, GAP poistenie vám môže poskytnúť pokoj a istotu, že v prípade stratu vozidla nebudete musieť preplácať zostatok dlhu, ktorý je vyšší ako trhová hodnota vozidla.

Kedy by ste mali zvážiť GAP poistenie?

GAP poistenie je vhodné zvážiť v nasledujúcich situáciách:

 • Ak financujete alebo leasingujete vozidlo na dlhší časový horizont.
 • Ak váš úver alebo leasing zahŕňa nízke splátky a vysoký zostatok dlhu.
 • Ak je vaše vozidlo náchylné na rýchlu devalváciu, napríklad pre niektoré značky alebo modely automobilov.
 • Ak plánujete prejazdiť veľa kilometrov, čo môže viesť k rýchlej devalvácii vozidla.

Ako získať GAP poistenie?

GAP poistenie môžete získať prostredníctvom rôznych kanálov. Niektoré poistné spoločnosti ponúkajú GAP poistenie ako súčasť balíčka poistenia, alebo ako samostatnú poličku. Mnohé autodealery a finančné inštitúcie tiež ponúkajú GAP poistenie ako doplnkovú službu pri financovaní alebo leasingu vozidla.

 1. Čo zohľadniť pri výbere GAP poistenia?

Pri výbere GAP poistenia by ste mali zohľadniť nasledujúce faktory:

a) Cena: Porovnajte ceny GAP poistenia u rôznych poistných spoločností a poskytovateľov. Cena sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa, druhu vozidla a vášho individuálneho profilu.

b) Podmienky: Skontrolujte podmienky GAP poistenia, aby ste zistili, či sú pre vás prijateľné. Zistite, aké sú obmedzenia a výnimky, a či poistenie zahŕňa všetky situácie, ktoré by mohli nastať.

c) Povinnosti: Overte, aké povinnosti máte ako poistený, napríklad pravidelné servisné prehliadky, dodržiavanie požiadaviek na údržbu vozidla alebo iné požiadavky.

d) Doba trvania: Zistite, ako dlho GAP poistenie trvá a či ho môžete predčasne zrušiť bez sankcií.

 1. Záver

GAP poistenie je dôležitým nástrojom pre osoby, ktoré financujú alebo leasingujú svoje vozidlo a chcú sa chrániť pred finančnými stratami v prípade totálnej škody alebo odcudzenia vozidla. Pri výbere GAP poistenia zohľadnite cenu, podmienky, povinnosti a dobu trvania poistenia, aby ste našli najvhodnejšiu ponuku pre vaše potreby.

Zmena PZP: Ako prejsť na inú poisťovňu

Zmena poisťovne pre povinné zmluvné poistenie (PZP) môže priniesť rôzne výhody, ako sú nižšie poplatky, lepšie podmienky alebo kvalitnejší zákaznícky servis. V tomto článku sa pozrieme na proces zmien PZP a ako správne prejsť na inú poisťovňu.

Analyzujte svoju súčasnú zmluvu

Predtým, než začnete uvažovať o zmene poisťovne, je dôležité preskúmať vašu existujúcu zmluvu. Zistite, či je možné ju zrušiť pred jej uplynutím a aké sú podmienky výpovede. Niektoré zmluvy umožňujú zrušenie predčasne, iné môžu obsahovať sankcie alebo výpovedné lehoty.

Porovnajte ponuky

Ak zistíte, že zmena PZP je možná, začnite porovnávať ponuky rôznych poisťovní. Zvážte cenu, pokrytie a kvalitu služieb, ktoré ponúkajú. Je dobré získať aspoň tri ponuky, aby ste mali jasný prehľad o možnostiach na trhu. Spravte si porovnanie PZP a spravte si tabuľku cien PZP.

Požiadajte o zrušenie starej zmluvy

Keď sa rozhodnete pre novú poisťovňu, požiadajte o zrušenie starej zmluvy. Dodržiavajte výpovedné podmienky a lehoty uvedené vo vašej zmluve. Môžete byť požiadaní o doručenie písomnej výpovede alebo iných dokladov.

Uzavrite novú zmluvu

Uzavrite novú zmluvu s vybranou poisťovňou. Uistite sa, že nová zmluva začne platiť ihneď po skončení starej zmluvy, aby ste nemali obdobie bez poistenia. To je dôležité, pretože PZP je povinné a jeho absencia môže viesť k pokutám alebo iným problémom.

Informujte orgány

Po zmene PZP je potrebné informovať príslušné orgány o zmene poisťovne. Oznámte zmenu na miestnom dopravnom inšpektoráte alebo inom orgáne, ktorý eviduje vozidlá vo vašej krajine.

Uchovajte si dokumenty

Uchovajte si všetky dokumenty týkajúce sa zmien v PZP, vrátane starej zmluvy, výpovede, novej zmluvy a potvrdenia o informovaní príslušných orgánov. Tieto dokumenty môžu byť užitočné v prípade sporov alebo problémov súvisiacich s vaším poistením.

Skontrolujte údaje

Po uzatvorení novej zmluvy si dôkladne skontrolujte údaje a overte, že všetky informácie sú správne. Ak zistíte nejaké nesprávnosti, obráťte sa na svoju novú poisťovňu, aby ste ich mohli opraviť čo najskôr.

Sledujte platbu poistného

Uistite sa, že platíte poistné včas a v súlade s podmienkami novej zmluvy. Ak máte problémy s platbou alebo potrebujete viac informácií o splátkach, obráťte sa na svoju poisťovňu.

Aktualizujte svojich obchodných partnerov

Ak máte obchodných partnerov alebo zákazníkov, ktorým musíte poskytnúť informácie o vašom PZP, nezabudnite ich informovať o zmene poisťovne a poskytnúť im aktualizované údaje.

Udržujte si prehľad o zmene PZP

Po zmene PZP sledujte, či nová poisťovňa spĺňa vaše očakávania a či vám prináša výhody, pre ktoré ste sa rozhodli prejsť na inú poisťovňu. To vám pomôže pri budúcich rozhodnutiach týkajúcich sa PZP.

Zmena PZP môže byť jednoduchým procesom, ak si dáte pozor na podmienky a postupy. Dôkladne si preštudujte svoju súčasnú zmluvu, porovnajte ponuky, dodržiavajte výpovedné podmienky a informujte príslušné orgány. Týmto spôsobom budete môcť prejsť na inú poisťovňu, ktorá lepšie vyhovuje vašim potrebám a očakávaniam.

Najčastejšie otázky o PZP: Váš sprievodca poistením vozidiel

Pri zabezpečení poistenia vozidiel sa často stretávame s množstvom otázok. V tomto článku sa pokúsime zodpovedať tie najčastejšie otázky o povinnom zmluvnom poistení (PZP), aby ste mohli mať jasný prehľad o tom, ako toto poistenie funguje a čo vám poskytuje.

 1. Čo je PZP a prečo ho potrebujem?

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené minimálne poistenie pre motorové vozidlá, ktoré majú byť prevádzkované na verejných komunikáciách. Jeho hlavným účelom je chrániť ostatných účastníkov premávky pred finančnými následkami, ktoré by mohli vzniknúť v prípade, že by ste spôsobili dopravnú nehodu.

 1. Ako získať PZP?

Na získanie PZP pre svoje vozidlo musíte kontaktovať poisťovňu a uzavrieť s ňou zmluvu o poistení. Po uzavretí zmluvy vám poisťovňa vystaví zelenú kartu, ktorá slúži ako doklad o poistení vozidla. Táto karta by mala byť vždy v vozidle, aby ste ju mohli predložiť v prípade kontroly polície alebo pri nehode.

 1. Ako sa stanovuje cena PZP?

Cena PZP sa určuje na základe niekoľkých faktorov, ako sú typ vozidla, výkon motora, vek a pohlavie vodiča, počet bezúhonných rokov či lokalita, v ktorej sa vozidlo prevádzkuje. Poisťovne tiež zohľadňujú históriu škôd, takže ak máte bezúhonnú jazdu, môžete očakávať nižšie ceny poistného.

 1. Čo pokrýva PZP?

PZP pokrýva škody spôsobené tretím stranám v prípade nehody, ktorú ste spôsobili. Zahrňuje škody na majetku (napr. poškodenie iného vozidla) a osobné zranenia (napr. náhrada za stratu príjmu alebo bolesť a utrpenie). PZP však nezahŕňa škody na vlastnom vozidle ani zranenia vodiča – na to je potrebné mať havarijné poistenie.

 1. Čo ak mám vozidlo s dočasným odstavením alebo nechcem ho prevádzkovať?

Ak máte vozidlo s dočasnou preruškou alebo neplánujete ho prevádzkovať na verejných komunikáciách, nie je potrebné uzavrieť PZP. V takomto prípade by ste mali svoje vozidlo odhlásiť z evidencie vozidiel. Počas tohto obdobia však musí byť vozidlo umiestnené na súkromnom pozemku, kde nie je prístup verejnosti.

 1. Čo ak mám viacero vozidiel? Potrebujem pre každé z nich samostatné PZP?

Áno, pre každé vozidlo, ktoré prevádzkujete na verejných komunikáciách, je potrebné mať samostatnú PZP zmluvu. Poisťovne však často ponúkajú zľavy pri poistení viacerých vozidiel, takže sa oplatí zistiť možnosti u svojej poisťovne.

 1. Ako zmením poisťovňu?

Ak chcete zmeniť svoju poisťovňu, mali by ste sa najprv informovať o podmienkach svojej súčasnej zmluvy a možnostiach zrušenia. Potom môžete vyhľadať inú poisťovňu, s ktorou uzavriete novú zmluvu. Uistite sa, že nová zmluva začne platiť ihneď po ukončení starej, aby ste neporušili povinnosť mať PZP.

 1. Ako postupovať v prípade dopravnej nehody?

V prípade dopravnej nehody by ste mali postupovať podľa pokynov svojej poisťovne. Vo všeobecnosti je dôležité získať kontaktné údaje ostatných účastníkov nehody, fotografovať škody na vozidlách a okolitých objektoch, zaznamenať podrobnosti o nehode a kontaktovať políciu, ak je to potrebné. Potom by ste mali svoju poisťovňu informovať o nehode a predložiť im všetky potrebné dokumenty a informácie.

Dúfame, že tento článok vám pomohol lepšie pochopiť povinné zmluvné poistenie a zodpovedal vaše najčastejšie otázky. Je dôležité byť dobre informovaný a zodpovedný, keď ide o PZP, pretože to môže mať významný vplyv na vašu finančnú situáciu a bezpečnosť na cestách.

PZP traktor: Ako zabezpečiť adekvátne poistenie pre váš poľnohospodársky stroj

Povinné zmluvné poistenie (PZP) traktora je nevyhnutnosťou pre všetkých majiteľov poľnohospodárskych strojov. Toto poistenie chráni majiteľov traktorov pred finančnými následkami, ktoré by mohli vzniknúť v prípade spôsobenia dopravnej nehody. A to aj vážnej. V tomto článku sa pozrieme na základné aspekty PZP traktorov a poskytneme tipy na to, ako nájsť najlepšiu ponuku pre váš prípad.

PZP traktorov: Základné informácie

PZP pre traktory sa líši od PZP pre osobné automobily alebo nákladné vozidlá. Poľnohospodárske stroje sú považované za špeciálne vozidlá, pretože ich použitie je často obmedzené na konkrétne účely a územia. To znamená, že PZP traktorov sa často zaoberá špecifickými rizikami a situáciami, ktoré sú typické pre poľnohospodársky sektor.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP traktorov

Pri hľadaní PZP pre váš traktor by ste mali zohľadniť niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistného:

a) Typ traktora: Rôzne typy traktorov môžu mať rôzne nároky na poistenie. Napríklad špecializované stroje, ako sú kombajny alebo ťahače, môžu vyžadovať iný druh PZP ako bežné traktory.

b) Účel použitia: Poisťovne zohľadňujú účel použitia traktora pri stanovení ceny poistného. Ak používate traktor výhradne na súkromnom pozemku, môže to znamenať nižšie poistné, než ak by ste ho používali na verejných komunikáciách.

c) Miesto použitia: Vaše geografické umiestnenie môže ovplyvniť cenu PZP. V niektorých oblastiach môže byť vyššie riziko nehôd alebo krádeže, čo by sa premietlo do vyšších nákladov na poistenie.

d) Bezpečnostné opatrenia: Investícia do bezpečnostných opatrení, ako sú imobilizéry, sledovacie zariadenia alebo uzamykateľné garáže, môže zlepšiť bezpečnosť vášho traktora a tým aj znížiť náklady na poistenie.

e) Stav traktora: Stav vášho traktora môže tiež ovplyvniť cenu PZP. Staršie alebo zle udržiavané stroje môžu byť vnímané ako väčšie riziko, čo by sa prejavilo vo vyššom poistnom.

Ako nájsť najlepšiu ponuku PZP pre traktor

Pri hľadaní najlepšej ponuky na PZP traktorov by ste mali zvážiť nasledujúce kroky:

a) Porovnanie ponúk: Vykonajte dôkladný prieskum trhu a porovnajte ponuky od rôznych poisťovní. To vám umožní nájsť najlepšiu cenu a pokrytie pre váš traktor.

b) On-line nástroje: Využite on-line porovnávače cien PZP, ktoré vám pomôžu získať rýchly prehľad o dostupných ponukách na trhu.

c) Zľavy a bonusy: Skontrolujte, či poisťovne ponúkajú zľavy alebo bonusy, napríklad pre dlhodobých klientov, bezpečnostné opatrenia alebo bezúhonnosť. Tieto bonusy môžu značne znížiť náklady na poistenie.

d) Zohľadnite úroveň pokrytia: Pri výbere PZP pre váš traktor zvážte, akú úroveň pokrytia potrebujete. Uistite sa, že vaše poistenie pokrýva všetky riziká, ktoré sú pre vás dôležité.

PZP traktor je dôležitou súčasťou zabezpečenia vášho poľnohospodárskeho stroja a chránenia pred finančnými následkami v prípade nehody. Dôkladným porovnaním ponúk a zohľadnením všetkých relevantných faktorov nájdete najlepšiu ponuku PZP pre váš traktor. Nezabudnite zohľadniť úroveň pokrytia a bezpečnostné opatrenia, aby ste získali najlepší možný pomer ceny a kvality poistenia.

Povinné zmluvné poistenie prívesného vozíka: Prehľad a tipy

Povinné zmluvné poistenie (PZP) prívesného vozíka je dôležitou súčasťou zabezpečenia bezpečnosti na cestách. Tento článok sa zameriava na kľúčové informácie týkajúce sa PZP pre prívesné vozíky a ponúka tipy, ako ušetriť na poistnom a získať najlepšie krytie pre vaše potreby.

Prečo je PZP pre prívesný vozík dôležité?

PZP pre prívesný vozík pokrýva škody spôsobené tretej strane v prípade, že by ste počas jazdy spôsobili nehodu. PZP je povinné pre všetky prívesné vozíky, a to nielen pre ochranu vašich financií, ale aj pre zabezpečenie bezpečnosti ostatných účastníkov cestnej premávky.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP pre prívesný vozík

Pri výbere PZP pre váš prívesný vozík je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu poistného:

a) Typ prívesného vozíka: Cena PZP závisí od typu prívesného vozíka (napr. príves pre automobil, karavan, príves na náklad, atď.). Poisťovne berú do úvahy hmotnosť, veľkosť a účel prívesu pri stanovení ceny poistného.

b) Vek a skúsenosti vodiča: Vek a skúsenosti vodiča tiež ovplyvňujú cenu PZP. Mladší a menej skúsení vodiči zvyčajne platia vyššie poistné, pretože sú považovaní za vyššie riziko.

c) Počet škôd: Ak máte v minulosti viacero škôd, môže to zvýšiť cenu vášho PZP. Naopak, ak máte dlhodobo bezškodnú jazdu, môžete získať zľavy na poistnom.

Ako ušetriť na PZP pre prívesný vozík?

a) Porovnávanie ponúk: Porovnajte ponuky rôznych poisťovní a zistite, ktorá z nich ponúka najlepší pomer ceny a krytia pre váš prívesný vozík. Nezabudnite zohľadniť aj možné zľavy, ktoré môžete získať za bezškodnú jazdu, vernostný bonus alebo iné benefity. Odporúčame o porovnanie PZP ceny.

b) Voliteľné doplnkové poistenia: Premyslite si, či potrebujete doplnkové poistenia, ako napríklad havarijné poistenie, ktoré by pokrývalo škody na váš prívesný vozík v prípade nehody. Tieto poistenia zvyšujú celkové náklady na poistné, ale môžu vám ušetriť peniaze v prípade škodovej udalosti.

c) Zvýšenie spoluúčasti: Spoluúčasť je suma peňazí, ktorú sa zaväzujete zaplatiť v prípade škodovej udalosti. Zvýšenie spoluúčasti môže znížiť vaše mesačné poistné, ale mali by ste zvážiť, či si môžete dovoliť vyššiu spoluúčasť v prípade škody.

d) Bezpečnostné opatrenia: Investujte do bezpečnostných zariadení, ako sú zámky na príves, imobilizéry alebo sledovacie zariadenia. Tieto opatrenia môžu znížiť riziko krádeže alebo poškodenia vášho prívesného vozíka, čo by vám mohlo priniesť zľavu na poistnom.

PZP pre prívesný vozík je nevyhnutným nástrojom na ochranu vašich financií a zabezpečenie bezpečnosti na cestách. Pri výbere PZP dbajte na faktory, ktoré ovplyvňujú cenu poistného, a neváhajte porovnávať ponuky rôznych poisťovní, aby ste našli tú najlepšiu pre vaše potreby. Nezabudnite tiež zohľadniť možnosti úspory a využívať zľavy a benefity ponúkané poisťovňami.

PZP pre motocykel: Ako si vybrať to správne poistenie

Motocykle sú z hľadiska dopravy a mobility veľmi obľúbené. Poskytujú rýchlosť, pohodlie a úsporu času, no súčasne predstavujú aj väčšie riziko pre vodiča a ostatných účastníkov cestnej premávky. Preto je dôležité mať správne poistenie pre váš motocykel či motorku. Tento článok vám poskytne tipy a rady, ako si vybrať najlepšie PZP pre vašu motorku.

Dôležitosť PZP pre motocykle

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom stanovené poistenie, ktoré musí mať každý majiteľ vozidla, vrátane motocyklov. PZP chráni ostatných účastníkov cestnej premávky pred škodami spôsobenými vaším vozidlom. Pokiaľ si nezaistíte PZP pre svoju motorku, riskujete vysoké pokuty a môže vám hroziť aj zákaz jazdy.

Ako si vybrať správne PZP pre motocykel

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť niekoľko faktorov:

a) Typ motocykla: Rôzne typy motoriek môžu mať odlišné požiadavky na PZP. Štandardné motorky, športové motorky, enduro, alebo skútre môžu mať odlišné ceny PZP, ktoré závisia od rizika, ktoré predstavujú.

b) Poisťovňa: Porovnajte PZP ponuky rôznych poisťovní a zistite, ktorá poisťovňa ponúka najlepšie podmienky pre vašu motorku. Pozorujte nielen ceny, ale aj rozsah krytia a spôsob riešenia škôd. Pozrite si aj PZP tabuľku cien.

c) Zľavy a bonusy: Niektoré poisťovne ponúkajú zľavy pre nových klientov, verných klientov alebo pre vodičov s dlhodobou bezškodovou jazdou. Zvážte, či môžete využiť tieto zľavy pri výbere PZP pre váš motocykel.

d) Individuálne potreby: Zohľadnite svoje individuálne potreby a okolnosti. Ak máte napríklad mladého vodiča s krátkou jazdnou praxou, môže byť vhodné zvoliť PZP s vyšším krytím.

Krytie PZP pre motocykle

Pri výbere PZP pre váš motocykel je potrebné dôkladne zvážiť, aké krytie potrebujete. Základné krytie zahŕňa náhradu škôd spôsobených tretím stranám, avšak môžete si zvoliť aj ďalšie krytie, ako napríklad:

a) Havarijné poistenie: Pokrýva škody spôsobené na vašej motorke v prípade nehody, krádeže, požiaru, alebo iných rizikových udalostí. Toto poistenie je dobrovoľné, ale môže byť užitočné, ak chcete mať istotu, že vaša motorka bude chránená.

b) Poistenie proti krádeži: Toto dobrovoľné poistenie vám poskytne náhradu, ak bude vaša motorka ukradnutá. Je vhodné zvážiť toto poistenie, ak žijete v oblasti s vyšším rizikom krádeže motoriek.

c) Poistenie vodiča: Zabezpečuje finančnú ochranu pre vás ako vodiča v prípade úrazu alebo zranenia. Toto poistenie je tiež dobrovoľné, ale môže byť užitočné, ak chcete mať pokoj v prípade nehody.

Pri výbere PZP pre váš motocykel je dôležité zohľadniť viaceré faktory, ako sú typ motocykla, ponuky poisťovní, možné zľavy a bonusy, individuálne potreby a rozsah krytia. Dôkladne porovnajte rôzne možnosti a vyberte si PZP, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám a zabezpečí vám ochranu na cestách. Nezabudnite tiež pravidelne overovať a aktualizovať svoje PZP, aby ste mali vždy aktuálne a adekvátne poistenie pre váš motocykel.

PZP tabuľka cien

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistením pre každého majiteľa motorového vozidla. Jeho hlavným účelom je pokrytie škôd spôsobených iným účastníkom premávky. V tomto článku sa budeme venovať cenám PZP a porovnáme ponuky rôznych poisťovní na slovenskom trhu.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, ako sú napríklad:

 • Typ vozidla: Cena PZP závisí od kategórie vozidla, pričom osobné automobily, nákladné vozidlá a motocykle majú rôzne sadzby.
 • Vek vozidla: Staršie vozidlá môžu mať vyššie poistné prémie kvôli väčšiemu riziku poruchy alebo havárie.
 • Miesto bydliska: Poistné prémie môžu byť vyššie v mestských oblastiach, kde je väčšia premávka a teda aj riziko nehôd.
 • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie poistné prémie.
 • Bonus-malus systém: Poisťovne uplatňujú systém zliav a prirážok na základe histórie škôd a bezškodového priebehu poistenia.

Tabuľka cien PZP

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad základných cien PZP u niektorých poisťovní na slovenskom trhu. Tabuľka zobrazuje ceny pre tri rôzne typy vozidiel: osobné automobily, nákladné vozidlá a motocykle. Upozorňujeme, že tieto ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnych faktorov a podmienok.

Poisťovňa Osobné auto Nákladné auto Motocykel
Poisťovňa A 200 EUR 250 EUR 120 EUR
Poisťovňa B 190 EUR 240 EUR 110 EUR
Poisťovňa C 210 EUR 260 EUR 130 EUR
Poisťovňa D 195 EUR 245 EUR 115 EUR
Poisťovňa E 205 EUR 235 EUR 125 EUR

Porovnávanie a výber PZP

Pri výbere PZP je dôležité porovnať nielen ceny, ale aj rozsah krytia a podmienky poisťovní. Dôležitým faktorom môže byť aj spôsob riešenia škôd, rýchlosť vybavenia náhrady škody a spokojnosť iných klientov s danou poisťovňou. Pre správny výber PZP je vhodné využiť porovnávače poisťovných produktov alebo sa obrátiť na odborného poisťovacieho sprostredkovateľa.

Cena PZP je dôležitým faktorom, ktorý by mal zohľadniť každý vodič pri výbere poistenia. Tabuľka cien PZP uvedená vyššie môže poslúžiť ako orientačný prehľad a pomôcť pri rozhodovaní o najvhodnejšom PZP pre dané vozidlo. Vždy je však potrebné zvážiť aj ostatné aspekty ponuky poisťovne a porovnať ponuky viacerých poisťovní. Výber správneho PZP je kľúčový pre pokojnú jazdu a ochranu proti finančným stratám pri škodových udalostiach.

Výpoveď PZP: Ako postupovať pri ukončení poistnej zmluvy

Výpoveď povinného zmluvného poistenia (PZP) je dôležitým krokom, ak chcete zmeniť svoju poisťovňu alebo ak už nepotrebujete poistiť svoje vozidlo. V tomto článku sa pozrieme na dôvody, ktoré môžu viesť k výpovedi PZP, ako aj na proces výpovede a dôležité lehoty, ktoré je potrebné dodržať.

Dôvody pre výpoveď PZP

a) Zmena poisťovne: Môžete sa rozhodnúť ukončiť svoje PZP, ak ste našli inú poisťovňu, ktorá ponúka lepšie podmienky alebo cenu. To nájdete cez porovnanie PZP ceny.

b) Predaj vozidla: Pri predaji vozidla budete musieť vypovedať PZP, pretože nový majiteľ bude musieť uzatvoriť vlastné poistenie.

c) Dlhodobá nevyužiteľnosť vozidla: Ak plánujete svoje vozidlo na dlhšiu dobu nepoužívať, môžete vypovedať PZP, aby ste nemuseli pokračovať v platení poistného.

Proces výpovede PZP

a) Písomná výpoveď: Výpoveď PZP je potrebné doručiť poisťovni v písomnej forme, buď prostredníctvom listu alebo e-mailu. Vo výpovedi uveďte svoje meno, adresu, dátum narodenia, číslo poistnej zmluvy a dátum, kedy chcete PZP ukončiť.

b) Dodržanie lehôt: Výpoveď PZP je potrebné doručiť poisťovni v stanovenej lehote, ktorá je zvyčajne 1 mesiac pred koncom poistného obdobia. Ak výpoveď doručíte neskôr, poistenie sa automaticky predĺži na ďalšie obdobie.

c) Potvrdenie od poisťovne: Po doručení výpovedi by ste mali od poisťovne dostať potvrdenie o prijatí výpovede a o ukončení poistenia. Ak takéto potvrdenie neobdržíte, skontrolujte, či bola výpoveď správne doručená a v stanovenej lehote.

Čo robiť po výpovedi PZP

a) Uzavretie nového PZP: Ak ste vypovedali PZP s cieľom zmeniť poisťovňu, nezabudnite čo najskôr uzatvoriť novú zmluvu o PZP. Bez platného PZP totiž nesmiete prevádzkovať svoje vozidlo na verejných komunikáciách.

b) Odhlásenie vozidla: Ak ste vypovedali PZP preto, že vozidlo už nepoužívate alebo ste ho predali, nezabudnite ho odhlásiť z evidencie na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Tým sa zastaví povinnosť platiť povinné zmluvné poistenie.

c) Informovanie predchádzajúcej poisťovne: Ak ste zmenili poisťovňu, je dobré informovať predchádzajúcu poisťovňu o uzatvorení novej zmluvy o PZP. Takto sa vyhnete prípadným nedorozumeniam týkajúcim sa platnosti vášho poistenia.

Výpoveď PZP je dôležitým krokom, ktorý si vyžaduje dôslednú prípravu a dodržiavanie stanovených lehôt. Postupujte podľa pokynov uvedených v tomto článku a uistite sa, že ste splnili všetky požiadavky, aby ste bezproblémovo ukončili svoje povinné zmluvné poistenie a prípadne uzatvorili novú zmluvu s inou poisťovňou.

Havarijné poistenie: Dôležitá ochrana pre váš vozový park

Havarijné poistenie je dobrovoľná forma poistenia, ktorá poskytuje finančnú ochranu v prípade škôd na vlastnom vozidle. Zatiaľ čo povinné zmluvné poistenie (PZP) chráni majiteľov vozidiel pred nákladmi spojenými s poškodením tretích osôb, havarijné poistenie pokrýva opravu alebo náhradu poškodeného vozidla v dôsledku nehody, krádeže, požiaru alebo iných nepredvídateľných udalostí.

Druhy havarijného poistenia

Existujú dva základné typy havarijného poistenia:

a) Čiastočné havarijné poistenie: Pokrýva škody na vozidle spôsobené udalosťami, ako sú krádež, požiar, povodeň, búrka alebo úder zveri. Čiastočné havarijné poistenie nezahŕňa škody spôsobené vlastnou vinou alebo inými vozidlami.

b) Úplné havarijné poistenie: Ponúka rozšírenú ochranu zahŕňajúcu aj škody na vlastnom vozidle v prípade nehody, a to aj vtedy, ak ide o vlastnú vinu. Úplné havarijné poistenie zahŕňa aj všetky výhody čiastočného havarijného poistenia.

Faktory ovplyvňujúce cenu havarijného poistenia

Cena havarijného poistenia sa môže líšiť podľa niekoľkých faktorov, ako sú:

a) Typ vozidla: Cena havarijného poistenia závisí od značky, modelu a hodnoty vozidla. Drahšie a športové vozidlá majú zvyčajne vyššie havarijné poistenie.

b) Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči majú zvyčajne vyššie havarijné poistenie, pretože predstavujú väčšie riziko pre poisťovne.

c) Miesto bydliska: Ceny havarijného poistenia sa môžu líšiť podľa miesta bydliska. V mestách s vyššou hustotou dopravy a vyšším rizikom dopravných nehôd sú ceny havarijného poistenia vyššie.

d) Počet škôd: Vodiči s históriou škôd alebo dopravných priestupkov môžu mať vyššie ceny havarijného poistenia, pretože sú považovaní za rizikovejších klientov pre poisťovne.

e) Dĺžka poistnej zmluvy: Niektoré poisťovne môžu ponúkať zľavy na havarijné poistenie pri uzatvorení dlhodobejších zmlúv alebo pri predĺžení existujúcej zmluvy.

f) Voliteľné krytia: Havarijné poistenie môžete rozšíriť o ďalšie voliteľné krytia, ako sú napríklad asistencia, ochrana skla, poistenie proti vandalizmu a ďalšie. Tieto doplnkové krytia môžu ovplyvniť cenu havarijného poistenia.

Ako ušetriť na havarijnom poistení

a) Porovnávanie ponúk: Porovnajte ceny a krytia ponúkané rôznymi poisťovňami. Internetové porovnávače poistiek vám môžu pomôcť nájsť najlepšiu ponuku pre vaše potreby.

b) Zvážte zvýšenie spoluúčasti: Spoluúčasť je suma, ktorú musíte zaplatiť pri každej škode, než poisťovňa uhradí zvyšok nákladov. Zvýšením spoluúčasti môžete znížiť cenu havarijného poistenia.

c) Bezpečnostné zariadenia: Inštalácia bezpečnostných zariadení, ako sú alarmy, imobilizéry alebo sledovacie zariadenia, môže znížiť riziko krádeže vozidla a v dôsledku toho aj cenu havarijného poistenia.

d) Kurzy defenzívnej jazdy: Absolvovanie kurzu defenzívnej jazdy môže pomôcť zlepšiť vaše jazdné zručnosti a znižovať riziko nehôd, čo môže viesť k zníženiu ceny havarijného poistenia.

Havarijné poistenie je dôležitou súčasťou ochrany vašich vozidiel a môže vám poskytnúť pokoj mysle v prípade neočakávaných udalostí. Zvážte svoje potreby a porovnajte rôzne ponuky na trhu, aby ste našli najlepšiu možnú poistnú ochranu za rozumnú cenu.

Najlacnejšie porovnanie PZP ceny

V dobe, kedy na trh prichádzajú stále nové a lepšie vozidlá, sa bezpečnosť na cestách sprísňuje. V minulosti, kedy boli na cestách autá resp. iné dopravné prostriedky len zriedkavo, sa na túto povinnosť neprihliadalo. Je to z jednoduchého dôvodu. Riziko zrážky bolo nižšie a aj následky neboli tak tragické, nakoľko nešlo o „mocné“ a výkonné prostriedky. Dnes je ale všetkému ináč a každý prostriedok, ktorý vstupuje do cestnej premávky musí byť zabezpečené PZP a nikto už nebude riešiť či bolo cez porovnanie to najlacnejšie alebo drahé. Podstatné je, že sa ním viete preukázať pomocou zelenej karty. Vďaka nemu sa totiž viete uchrániť od platenia škôd, ktoré by ste mohli iným účastníkom premávky spôsobiť.

Kalkulačka vám odhalí najlacnejšie porovnanie PZP online

Porovnanie PZPNa to, aby ste si zistili tie najlepšie a najvýhodnejšie ponuky už nemusíte chodiť od pobočky k pobočke a prosiť ich o kalkuláciu. Všetko si viete urobiť sami ľahko, rýchlo a hlavne bezplatne priamo u vás doma. Bezplatná online kalkulačka vám urobí nielen výpočet ceny povinného zmluvného poistenia, ale aj porovnanie cien, takže do niekoľkých sekúnd uvidíte, ktoré je lacné a ktoré už nie. Od vás sa požaduje len zadať niektoré parametre poisťovaného vozidla, na základe ktorého sa odvíja aj výsledná cena poistného. Zmluvu si môžete uzatvoriť na štvrťrok, polrok alebo na celý rok, podľa toho, čo vám viac vyhovuje.

Garanciu na najvýhodnejšie PZP porovnanie cien máte vďaka kalkulačke a jej výpočtu aj preto, že vám ponúka aj množstvo zliav. Takých, ktoré vám na pobočke možno nie vždy prezradia. Okrem toho niektorí samotní poisťovatelia poskytujú až 10% zľavu z poistného, ak si zmluvu uzatvoríte cez internet. Takto si viete ušetriť nielen hŕbu peňazí, ale aj hodiny, ak nie dní času. Stačí si kliknúť na www.uzavripzp.sk.

Porovnanie z kalkulačky vám nepovie len to, ktoré povinné zmluvné poistenie je lacné, ale uvidíte presné rozdiely v poistnom. Cena za to isté vozidlo sa môže líšiť medzi rôznymi poisťovateľmi až v stovkách eur. Na čo zbytočne preplácať, ak nemusíte? Priamo z výpočtu cien môžete o vami vybranú najlepšiu ponuku aj požiadať, a to jednoduchým klikom na ňu. Vypíšete niektoré údaje o vás, zaplatíte poistné a poštou vám budú doručené originálne dokumenty k PZP, ako zelená karta. Predtým ale v maile dostanete potvrdzujúcu správu s niekoľkými prílohami, v rámci ktorých bude aj dočasná zelená karta. Tú je nutné vytlačiť a nosiť vo vozidle až kým vám neprídu originálne dokumenty. Pozrite si aj to, ako si zmeniť zákonnú poistku cez Uzavripzp.

Ak vás zaujíma poistenie v budúcnosti, pozrite si tento článok https://www.forbes.com/sites/quora/2017/06/22/what-will-car-ownership-look-like-in-the-future/.

Čo sú jeho hlavné výhody?

Nanešťastie, väčšina z nás nazerá len na to, že za toto zabezpečenie si musia zaplatiť a nie na to, čo tým môžu získať. Preto hľadajú cez porovnanie také PZP, ktoré by spĺňalo minimálne udalosti. Samozrejme, že to stačí na to, aby vás nestihli rôzne sankcie za porušenie tohto zákona. Ale postačovalo by to aj vtedy, keď by na ceste postretlo niečo vás?

Áno, dokonca aj to najlacnejšie postačuje. Nakoľko každá ponuka poisťovní musí garantovať minimálne poistné udalosti a plnenia. To v prípade aj cenovo najnižšej ponuky musí byť do 5 miliónov eur v prípade poškodenia na zdraví a do 1 milióna eur v prípade poškodenia na majetku. Nevýhodou každého povinného zmluvného poistenia môže byť, že chráni len tých, ktorých poškodíte, nie vás. Na to je tu ale iný druh zabezpečenia, a síce havarijné. Našťastie ale existujú ponuky, ktoré už v rámci tohto zabezpečenia kryjú udalosti zodpovedného šoféra. O tom si ale povieme nižšie.

Takže z hlavnej výhody poistenia vyplýva, že ak spôsobíte škodu inému poistencovi neúmyselne či v súlade s inými podmienkami, odškodní ho poisťovňa, v ktorej máte túto zmluvu uzatvorenú. V opačnom prípade sú trovy na vaše konto, plus vám hrozí trestné stíhanie za porušenie zákona, ak toto zabezpečenie nemáte alebo ak ste poškodenia spôsobili naschvál.

Najlepšia poisťovňa?

poisťovňaNedá sa povedať. Každému vyhovuje niečo iné. Niekto si vyberá poskytovateľa PZP na základne lacného poistného, iní na základe reputácie, vernosti či iných kritérií. Ako sme už vyššie uviedli, každá ponuka tohto zabezpečenia musí spĺňať zákonom stanovené krytie, ktoré si ale ľubovoľne môže navýšiť. Najčastejšie ale za príplatok.

Spomedzi všetkých poisťovní účinkujúcich na našom trhu by sme pozornosť chceli upriamiť na:

 • Komunálnu poisťovňu,
 • Kooperativu
 • a na Generali.

Tie nielenže patria medzi poskytovateľom lacného PZP, ale dokonca ponúkajú okrem základného krytia aj rozšírené možnosti, týkajúce sa zodpovedného šoféra, jeho vozidla, prípadne posádky. Konkrétne, prvé dve kryjú vodiča, posádku, batožinu a živelnú udalosť. V tretej zmienenej si môžete sami vybrať, o ktoré havarijné riziko máte záujem. Samozrejme, všetko bez príplatku. A to robí produkty od týchto poisťovní, nielen výnimočné, výhodné, ale aj cenovo výhodné. Porovnanie odhalí najlepšie ponuky.

Za jazdu bez povinného zmluvného poistenia si priplatíte

Čo poviete, je lepšie zaplatiť približne 60 eur za ročné zabezpečenie, alebo 3 000 eurovú pokutu z úradu, plus niekoľkostovkovú pokutu z polície a v prípade spôsobenia nehody nepoisteným vozidlom aj miliónové odškodnenia? Odpoveď je jednoznačná. Vždy sa oplatí zaplatiť menej, čo vás môže uchrániť nielen od miliónových dlhov, ale aj od odňatia slobody. Stačí vám na to si uzatvoriť poistenie! Nezabudnite ale v poistenom prostriedku nosiť doklady ako zelená karta. Bez zelenej karty vám v zahraničí hrozia nielen tisícové pokuty, ale aj zhabanie celého dopravného prostriedku.

V neposlednom rade ešte zdôrazňujeme dôležitosť uzatvorenia, hoc aj lacného PZP na niektoré konkrétne motorové a nemotorové vozidlá. Mnoho vodičov sa domnieva, že túto zákonnú povinnosť majú len osobné autá. Nie, týka sa to všetkých prostriedkov, ktoré by svojou činnosťou mohli spôsobiť veľké škody, sú súčasťou cestnej premávky, či také, ktoré na svoju prevádzku potrebujú technický preukaz. PZP porovnanie obsahuje nielen osobné autá, ale aj:

Presné vymedzenie dopravných prostriedkov s povinnosťou tohto zabezpečenia sa môžete dočítať v zákone o povinnom zmluvnom poistení.