Najlacnejšie porovnanie PZP ceny

V dobe, kedy na trh prichádzajú stále nové a lepšie vozidlá, sa bezpečnosť na cestách sprísňuje. V minulosti, kedy boli na cestách autá resp. iné dopravné prostriedky len zriedkavo, sa na túto povinnosť neprihliadalo. Je to z jednoduchého dôvodu. Riziko zrážky bolo nižšie a aj následky neboli tak tragické, nakoľko nešlo o „mocné“ a výkonné …