PZP tabuľka cien

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je nevyhnutným poistením pre každého majiteľa motorového vozidla. Jeho hlavným účelom je pokrytie škôd spôsobených iným účastníkom premávky. V tomto článku sa budeme venovať cenám PZP a porovnáme ponuky rôznych poisťovní na slovenskom trhu.

Faktory ovplyvňujúce cenu PZP

Cena PZP sa môže líšiť v závislosti od niekoľkých faktorov, ako sú napríklad:

  • Typ vozidla: Cena PZP závisí od kategórie vozidla, pričom osobné automobily, nákladné vozidlá a motocykle majú rôzne sadzby.
  • Vek vozidla: Staršie vozidlá môžu mať vyššie poistné prémie kvôli väčšiemu riziku poruchy alebo havárie.
  • Miesto bydliska: Poistné prémie môžu byť vyššie v mestských oblastiach, kde je väčšia premávka a teda aj riziko nehôd.
  • Vek a skúsenosti vodiča: Mladší a menej skúsení vodiči často platia vyššie poistné prémie.
  • Bonus-malus systém: Poisťovne uplatňujú systém zliav a prirážok na základe histórie škôd a bezškodového priebehu poistenia.

Tabuľka cien PZP

Nasledujúca tabuľka poskytuje prehľad základných cien PZP u niektorých poisťovní na slovenskom trhu. Tabuľka zobrazuje ceny pre tri rôzne typy vozidiel: osobné automobily, nákladné vozidlá a motocykle. Upozorňujeme, že tieto ceny sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétnych faktorov a podmienok.

Poisťovňa Osobné auto Nákladné auto Motocykel
Poisťovňa A 200 EUR 250 EUR 120 EUR
Poisťovňa B 190 EUR 240 EUR 110 EUR
Poisťovňa C 210 EUR 260 EUR 130 EUR
Poisťovňa D 195 EUR 245 EUR 115 EUR
Poisťovňa E 205 EUR 235 EUR 125 EUR

Porovnávanie a výber PZP

Pri výbere PZP je dôležité porovnať nielen ceny, ale aj rozsah krytia a podmienky poisťovní. Dôležitým faktorom môže byť aj spôsob riešenia škôd, rýchlosť vybavenia náhrady škody a spokojnosť iných klientov s danou poisťovňou. Pre správny výber PZP je vhodné využiť porovnávače poisťovných produktov alebo sa obrátiť na odborného poisťovacieho sprostredkovateľa.

Cena PZP je dôležitým faktorom, ktorý by mal zohľadniť každý vodič pri výbere poistenia. Tabuľka cien PZP uvedená vyššie môže poslúžiť ako orientačný prehľad a pomôcť pri rozhodovaní o najvhodnejšom PZP pre dané vozidlo. Vždy je však potrebné zvážiť aj ostatné aspekty ponuky poisťovne a porovnať ponuky viacerých poisťovní. Výber správneho PZP je kľúčový pre pokojnú jazdu a ochranu proti finančným stratám pri škodových udalostiach.